Forum Rare Films.Cinema Paradiso 

Sunday, January 3, 2021

Mir kumen on / Droga młodych / Children Must Laugh. 1936.

 

Mir kumen on / Droga młodych / Children Must Laugh. 1936.
PL. Droga młodych (jid. ‏מיר קומען אָן‎ Mir kumen on) – polski fabularyzowany film dokumentalny w języku jidysz z 1936 w reżyserii Aleksandra Forda, zrealizowany na podstawie scenariusza Wandy Wasilewskiej oraz Jakuba Pata.
Film poświęcony jest losom grupy żydowskich dzieci z ubogich rodzin, która przyjeżdża do Sanatorium im. Włodzimierza Medema w Miedzeszynie pod Warszawą, podległego lewicowej partii Bund, a wyróżniającego się wzorowością w praktyce pedagogicznej i leczniczej. Dzieci przybyłe do sanatorium, choć początkowo mają trudności z dostosowaniem się do społeczności sanatoryjnej, stopniowo odzyskują szczęście, bawią się z rówieśnikami, a po trzech miesiącach pobytu czują się znów pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.
EN. One of just a few surviving documentaries about Jewish life in Poland before World War II, this film was produced to raise funds for the Vladimir Medem Sanatorium which stood as the embodiment of health and enlightenment in striking contrast to the grim images of urban Polish-Jewish poverty.
Director: Aleksander Ford.
Cast: A.L. Alexander, David Dubinsky, B. Charney Vladeck,
Poland, 1936.
Language: Polish, Yiddish.
Subtitles: Russian.
Download Mir kumen on / Droga młodych / Children Must Laugh. 1936.

Mir kumen on / Droga młodych / Children Must Laugh. 1936.


No comments:

Post a Comment