Forum Rare Films.Cinema Paradiso 

Friday, December 8, 2023

Uloupené dětství / Stolen childhood. 1986. HD.

Uloupené dětství / Stolen childhood. 1986. HD.
CZ. Prakticky celý svět zná osudy židovských dětí z terezínského ghetta, tragédii dětí z Lidic, ale málokdo ví o tragickém údělu několika tisíc dětí ze smíšených česko-německých manželství v okupovaném pohraničí. Skutečný příběh malého chlapce, který popsal ve své knize Děti za mřížemi spisovatel Joža Mikula, zaujal i filmaře. Pod výstižným názvem "Uloupené dětství" zachycuje život Mirka v německém Kinderheimu, kam se dostal po smrti své české matky. Rozhodnutím soudu je na žádost otce chlapec odebrán z péče babičky a jeho výchova svěřena německým úřadům. Výchovou se rozumí poněmčování. Metody, které zde byly používány, ani vzdáleně nepřipomínaly svůj vznešený název. Nelidské zacházení a psychické i fyzické strádání poznamenalo i Mirka.
EN. Virtually the whole world knows the fate of Jewish children from the Terezin ghetto, the tragedy of children from Lidice, but few know about the tragic death of several thousand children from mixed Czech-German marriages in the occupied border region. The real story of a young boy, who described the writer Jozo Mikula in his book Kids Behind the Grilles, attracted filmmakers as well. Under the concise title “The Broken Childhood”, Mirek lives in Kinderheim, Germany, where he came after the death of his Czech mother. At the father’s request, a court decision is taken by the child from the care of his grandmother and his upbringing to the German authorities. Education is a pontification. The methods used here or remotely did not remind of their noble name. MIRC also commented on the treatment and mental and physical deprivation.
Director: Milan Růžička.
Cast: Jana Andresíková, Stanislav Zindulka, Ilja Prachař, Jana Švandová, Tereza Pokorná-Herzová, Jiří Schmitzer, Gustav Opočenský, Jakub Marek, Michal Tříska, Alena Kreuzmannová, Libuše Švormová, Ladislav Křiváček, Valentina Thielová, Hana Čížková, Jiří Pleskot, Ferdinand Krůta, Andrej Hryc, Raoul Schránil, Jana Vaňková, Libuše Jiskrová, Miluše Dreiseitlová, Monika Pošívalová, Hana Packertová, Luďa Marešová, Václav Kotva, Libuše Štědrá, Viktor Král.
Czechoslovakia, Ceská Televize Brno, 1986.
Language: Czech.
1280x720 HD
Download Uloupené dětství / Stolen childhood. 1986.
 
Uloupené dětství / Stolen childhood. 1986. HD.
Uloupené dětství / Stolen childhood. 1986. HD.

No comments:

Post a Comment