Forum Rare Films.Cinema Paradiso 

Sunday, March 8, 2020

Veľká Kata a jej brat. 1994.

Veľká Kata a jej brat. 1994.
 SK. Pôvodná hra o problémoch dospievania Katy, ale aj celej rodiny v zmenených spoločenských a sociálnych podmienkach.
EN. Original TV movie about the problems of growing up of Katy, but also of the whole family in changed social and social conditions.
Director: Zoro Laurinc st.
Cast: Katarína Sapáková, Zoro Laurinc ml., Ingrid Ištóková, Ivan Béla Vojtek, Andrea Černá, Tomáš Nemec, Matej Oravec, Andrea Bystrická, Júlia Hrková, Peter Hodáň, Katarína Krejčíková, Daniel Laurinc, Lucia Porubská, Veronika Weberová, Zuzana Weberová, Ľudovít Moravčík, Dana Koršová, Mária Čačaná.
Slovakia, 1994.
Language: Slovak.
Download Veľká Kata a jej brat. 1994.
Veľká Kata a jej brat. 1994.
Veľká Kata a jej brat. 1994.

No comments:

Post a Comment