Forum Rare Films.Cinema Paradiso 

Saturday, April 7, 2018

Vyatarat na pateshestviyata / Tail Wind. 1972.

Vyatarat na pateshestviyata / Tail Wind. 1972.
 BG. „Вятърът на пътешествията“ е български игрален филм от 1972 година на режисьора Лада Бояджиева, по сценарий на Кольо Николов. Оператор е Красимир Костов. Музиката във филма е композирана от Георги Генков.
Малкото биволарче Колето е запленено от разказите на дядо си за остров Мадагаскар. В гората среща Бим-Бам, който се представя за артист, писател и пътешественик. Двамата пътуват във времето с герои от приказни истории, търсейки мъдростта и истината за приятелството, честността и любовта. Влизат и излизат от действителността, която момчето трудно приема за справедлива. Приказката завършва с вяра и доброто остава в душата.
EN. The kid Kolyo dreams of traveling. One day he meets Bim-Bam who introduces himself as a writer and great traveler. The two build a cabin in a vineyard and live there. They meet different people; start working in the quarry. Time passes. One day someone tells Kolyo that Bim-Bam is no writer. He has stolen the furniture from a local community center. Bim Bam was gone. Kolyo leaves for home, trying to call Bim-Bam with their secret signal.
Director: Lada Boyadjieva.
Cast: Ivan Arshinkov, Iossif Surchadzhiev, Petar Slabakov, Leon Niemczyk, Dobrinka Stankova, Violeta Pavlová, Aneliya Tasheva, Vassil Mihajlov, Marin Yanev, Kiril Gospodinov, Ilia Dobrev, Anton Karastoyanov.
Bulgaria, Boyana Film, 1972.
Language: Bulgarian.
960x720 HD
Download Vyatarat na pateshestviyata / Tail Wind.
Vyatarat na pateshestviyata / Tail Wind. 1972.
Vyatarat na pateshestviyata / Tail Wind. 1972.

No comments:

Post a Comment