Forum Rare Films.Cinema Paradiso 

Monday, November 27, 2017

Если бы у меня была пушка / Keby som mal pušku / If I Had a Gun. 1971.

Если бы у меня была пушка / Keby som mal pušku / If I Had a Gun. 1971.
 Чехословацкая военная драма, весьма необычный взгляд на военное время глазами подростков, краткое содержание из сети: в богом забытой словацкой деревушке мальчик Владо балуется и проказничает со своими друзьями. Они подглядывают за девочками, жгут костры, пакостят соседке-"американке". Но все эти шалости проходят на фоне второй мировой. Штефан Угер показал странный и сюрреалистичный военный мир глазами подростка. В нем драматизм перемешан со смешным героическим фарсом, а реальная смерть с мечтами о падающих в снег "как гнилые фрукты" немцах.
Film, ktorý vznikol podľa literárnej predlohy Milana Ferka rozpráva o vojnových časoch z pohľadu detských hrdinov a patrí v tomto smere spolu s filmom Stanislava Barabáša Pieseň o sivom holubovi medzi najlepšie filmy slovenskej kinematografie. Na pozadí udalostí na Slovensku medzi vypuknutím Slovenského národného povstania a oslobodením sledujeme osudy malých hrdinov s ich detskými starosťami i radosťami. Stávame sa svedkami ich objavovania okolitého sveta, sexuality, komentovania ľudí a udalostí a v neposlednom rade i túžby po dospelosti, ktorú v tomto prípade paradoxne predstavuje puška. Mozaikovité rozprávanie však okrem dychtivého poznávania mladých hrdinov sprevádzajú nestále stretnutia so smrťou alebo aspoň hrozba jej zjavenia. Film Keby som mal pušku patrí do Zlatého fondu Slovenskej kinematografie a zaslúžili sa o to okrem režiséra Štefana Uhra aj kameraman Stanislav Szomolányi, hudobný skladateľ Iľja Zeljenka, strihač Max Remeň a v neposlednom rade herecké obsadenie.
Director: Штефан Угер / Štefan Uher.
Cast: Marián Bernát, Jozef Gráf, Daniel Lapúnik, Brigita Hausnerová, Emília Došeková, Hana Grissová, Ľudovít Reiter, Tomáš Žilinčík, Michal Monček, Igor Hrabinský, Anton Šulík, Ľudovít Króner, Katarína Marečková, Mária Hojerová, Xénia Gracová, Milka Furinová, Ján Kroner st., Karol Kuniak, Vilma Jamnická, Brigita Máčajová-Bobulová, Jozef Belan, Imrich Fazekas.
Czechoslovakia, 1971.
Language: Czech, Russian.
Перевод: авторский одноголосый.
Subtitles: English.
Download Если бы у меня была пушка / Keby som mal pušku / If I Had a Gun.
Если бы у меня была пушка / Keby som mal pušku / If I Had a Gun. 1971.
Если бы у меня была пушка / Keby som mal pušku / If I Had a Gun. 1971.


No comments:

Post a Comment